ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจภูธร จ.นครสวรรค์

วันที่: 
12 มิถุนายน 2018

 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจภูธร จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมแรงงานนอกระบบ และผู้ว่างงานที่เดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค์ 

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์มีกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลือกเข้ารับการฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน ๗,๔๐๐ คน ได้แก่ ฝึกช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน ๑,๑๒๐ คน ฝึกอาชีพอิสระ/อาชีพเสริม จำนวน ๖,๒๘๐ คน

++++++++++++++++++++++++

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑