ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ‘ประชุม’ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/2561

วันที่: 
12 มิถุนายน 2018
 
          วันนี้ (12 มิ.ย. 61) เวลา 14.00 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 โดยที่ประชุมมีการพิจารณาเสนอชื่อและจัดเรียงลำดับองค์กรเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
12 มิถุนายน 2561