ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“บิ๊กอู๋” มอบเงินอุดหนุนพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดมูฮายีรีน เขตดินแดง

วันที่: 
12 มิถุนายน 2018

           รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องมุสลิมพร้อมมอบเงินอุดหนุน เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดมูฮายีรีน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สร้างการมีส่วนร่วม ความรัก ความสามัคคีแก่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 18.00 น.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปมอบกระเช้าพร้อมเงินจำนวนหนึ่งในการส่งเสริมศาสนาแก่พี่น้องมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน ให้แก่ นายสมหวัง (ฮัจยีอิมรอน) สว่างนวล ประธานมัสยิดมูฮายีรีน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ท่ามกลางประชาชนชาวชุมชนดินแดงและพี่น้องมุสลิมมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ มัสยิดมูฮายีรีน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อแสดงออกถึงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข สอดคล้องกับแนวทางประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
12 มิถุนายน 2561