ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรจ.พัทลุง ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2561 โดยนางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3