ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักกงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ออกตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” ณ บ้านคลองชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ