ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรจ.สุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดสุโขัย มอบหมายให้ นางสาววัชรี ทิตา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 เป้าหมาย 500 คน ณ สถาบันการพลศึกษาวิยาเขตสุโขทัย โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด