ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรจ.พัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดแผนดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ และร่วมพิจารณาแนวทางการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3