ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ สาขาการประกอบอาหารไทย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้บรรยายภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ บริการด้านต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ