ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร และพิจารณาอนุมัติคำร้องขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 62 ราย ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ 3/2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมี นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว