‘ปลัดแรงงาน’ มอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018

วันที่: 
28 มิถุนายน 2018
 
          วันนี้ (28 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 ระดับทองแดงและเงินแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุขที่ยั่งยืน” ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
28 มิถุนายน 2561