“บิ๊กอู๋” เผย รัฐบาลพัฒนาทักษะดิจิทัล ยกระดับกำลังคนสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่: 
28 มิถุนายน 2018

            รมว.แรงงาน เผย รัฐบาลพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับกำลังคน สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

            เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ICDL Digital challenge 2018 เนื่องในงานเสวนา “การสร้างกำลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ C ASEAN ชั้น ๑๐ อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ว่าขอแสดงความยินดีกับเยาวชนผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศทุกคน ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ICDL ในระดับนานาชาติ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะได้นำประสบการณ์ บทเรียนมาเป็นกุญแจในการต่อสู้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่กำลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเป็นรากฐานความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการวางรากฐานไปแล้วหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงการพื้นฐานรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านและจีน รวมทั้งเชื่อมโยง สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา เพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
            พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 หรือ World Skills ASEAN Bangkok 2018 ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมและจัดแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยแรงงาน เพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงาที่มีความต้องการจำนวนมาก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเยาวชนจากประเทศสมาชิก ASEAN เข้าร่วมกว่า 400 คน ใน 26 สาขา และมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลโดยตรง เช่น เว็บดีไซน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่าย และ Internet of Things เป็นต้น
         “ขอขอบคุณและชื่นชม ICDL ประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะกำลังคนและมาตรฐานด้านดิจิทัล ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะสำหรับของกำลังคนในศตวรรษที่ 21 และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยและคนไทยให้มีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐาน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในตอนท้าย

--------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
28 มิถุนายน 2561