‘บิ๊กอู๋’ ตรวจติดตามศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และพิสูจน์สัญชาติ

วันที่: 
29 มิถุนายน 2018
 
          วันนี้ (29 มิ.ย. 61) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และพิสูจน์สัญชาติ โดย วันพรุ่งนี้ (30 มิ.ย. 61) จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดทำทะเบียนประวัติ ขออนุญาตทำงาน และพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวแล้ว โดยในวันสุดท้าย กระทรวงแรงงานจะให้บริการจนถึงคนสุดท้าย จึงขอให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ณ บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ชาญชัย  ชาวหนองเพียร ภาพ
29 มิถุนายน 2561