“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่มอบสับปะรดชาวแฟลตดินแดง ช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ

วันที่: 
01 กรกฎาคม 2018

            รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ชุมชนดินแดง มอบสับปะรดกว่า 20 ตัน แก่ประชาชนชาวแฟลตดินแดง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และชุมชนรายรอบกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือเกษตรกรณีราคาผลผลิตตกต่ำและสินค้าล้นตลาดตามแนวทางประชารัฐ

            เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ชุมชนดินแดงเพื่อมอบสับปะรดให้กับประชาชนในชุมชน และการเคหะชุมชนดินแดง ณ ลานกีฬาดินแดง บริเวณแฟลต 51 - 53 ซอยประชาสงเคราะห์ 11 เขตดินแดง กรุงเทพมหานครโดยมี นายดารนัย อินสว่าง รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายวิชาญ เขียวแก้ว ประธานชุมชนดินแดง 2 และประชาชนชาวแฟลตดินแดงกว่า 250 คน ร่วมให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากกรณีที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในหลายจังหวัดกำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก กระทรวงแรงงานจึงได้ร่วมกับ พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน และบริษัทโอเคแมส จำกัด รับซื้อสับปะรด จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลูก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในจังหวัดลำปาง และเชียงราย จำนวนกว่า 20 ตัน เพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ประชาชนย่านแฟลตดินแดง และชุมชนโดยรอบกระทรวงแรงงาน พร้อมกันนี้ ยังได้แจกจ่ายแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานด้วยดีตลอดมา อาทิ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และมัสยิดมูฮายีรีน เป็นต้น
          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่เพื่อมอบสับปะรดให้กับชาวชุมชนดินแดงในวันนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ท่านพูดในเวทีต่าง ๆ มาโดยตลอดว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การที่กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน และบริษัท โอเคแมส จำกัด ในการรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่มีผลผลิตราคาตกต่ำมาแจกจ่ายเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้บ้าง ซึ่งเชื่อว่าหากพวกเราร่วมมือกันคนละไม้คนละมือ ช่วยกันอุดหนุนเกษตรกร ก็จะเป็นการสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงผลกระทบของราคาสับปะรดตกต่ำและล้นตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการจ้างงานของภาคเกษตรกรรม
           “ขอขอบคุณประชาชนชาวชุมชนดินแดง ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานด้วยดีเสมอมา ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำและล้นตลาด ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อภาคแรงงาน และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อยกระดับประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนกินดี อยู่ดี และพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
1 กรกฎาคม 2561