ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 47 ปี นสพ.เดอะเนชั่น

วันที่: 
02 กรกฎาคม 2018

            วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 47 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 48 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ณ บริเวณชั้น 1 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม - ภาพและข่าว/2 กรกฎาคม 2561