ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ปลัดแรงงาน ตรวจติดตามศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และพิสูจน์สัญชาติ วันสุดท้าย

วันที่: 
02 กรกฎาคม 2018

            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 20.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และพิสูจน์สัญชาติ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำทะเบียนประวัติ ขออนุญาตทำงาน และพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว ในวันสุดท้าย ซึ่งในระยะที่ 2 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.61 เป็นต้นมา โดยปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่อยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทำการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ปฏิบัติงาน

-----------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/2 กรกฎาคม 2561