ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ต้อนรับปลัดกระทรวงสวัสดิการและการจ้างงานบังคลาเทศในต่างประเทศ

วันที่: 
03 กรกฎาคม 2018

           

            วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวิวัฒน์  ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ H.E. Dr. Nomita Halder ปลัดกระทรวงสวัสดิการและการจ้างงานบังคลาเทศในต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยทางฝ่ายบังคลาเทศได้เสนอให้ไทยและบังคลาเทศจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานประมงทะเลและกิจการก่อสร้าง ซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตามแนวทางของกระทรวงแรงงานว่า ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการจัดระเบียบแรงงาน ๓ สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมา ให้เรียบร้อยก่อน หากสำรวจและบริหารจัดการแล้วมีแรงงานไม่เพียงพอจึงจะพิจารณานำเข้าแรงงานสัญชาติอื่นต่อไป

---------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑