ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
04 กรกฎาคม 2018

            วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงานประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

---------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑