ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุมเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันที่: 
05 กรกฎาคม 2018

            วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรม โดยมีพิธีลงนามถวายพระพร การประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

5 กรกฎาคม 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว