ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ปลัดฯ แรงงาน VDO Conference หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน

วันที่: 
06 กรกฎาคม 2018

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน และแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยได้เน้นย้ำ ให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการดำเนินงาน ดำเนินการอย่างละมุนละม่อม และยึดหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

-------------------------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม ภาพและข่าว/6 กรกฎาคม 2561