ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

"บิ๊กอู๋" นำบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช สืบสานประเพณีอันดีงามของนครพนม กระตุ้นการท่องเที่ยวริมฝั่งโขง

วันที่: 
09 กรกฎาคม 2018

             "รัฐมนตรีแรงงาน" นำผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561 สืบสานประเพณีอันดีงามของ จ.นครพนม ตามความเชื่อ ความศรัทธา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นการท่องเที่ยวริมฝั่งโขง ท่ามกลางบรรยากาศประชาชนแห่ร่วมทำบุญอย่างคับคั่ง

 

Download Images

 

 

            เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน บวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561 ณ บริเวณแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร จังหวัดนครพนม โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวลาวที่อยู่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำโขงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
          สำหรับงานบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช ถือเป็นงานที่มีความสำคัญอีกงานหนึ่งของพี่น้องชาวจังหวัดนครพนม เนื่องจากประติมากรรมแลนด์มาร์คพญานาคแห่งนี้ ถือเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างกว้างขวางที่มีความเชื่อ ความศรัทธา อันจะนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขเจริญรุ่งเรือง และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยและชาวลาวที่อยู่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำโขง
           ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมมีเป้าหมายและจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการยกระดับและพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการมีการพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการก่อสร้างประติมากรรมพญานาค ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและบรรยากาศดีอีกด้วย

-----------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
7 กรกฎาคม 2561