ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

‘ก.แรงงาน’ ประชุมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ก.แรงงาน ปี 61

วันที่: 
09 กรกฎาคม 2018
 
          วันนี้ (9 ก.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การจัดอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ปี 2561 เกณฑ์การมอบถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายในการจัดหาถ้วยรางวัล ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
9 กรกฎาคม 2561