แรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะแรงงานนอกระบบฯ

 

 วันที่ 12 ก.ค. 61 คุณภัทรพร  สมันตรัฐ  ผอ.สำนักตรวจและประเมินผล นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น/สบู่สมุนไพร(กรีสรีน) ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะแรงงานนอกระบบฯ ณ. ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านบุหงาซีเร๊ะ หมู่ที่ 10  ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี