“บิ๊กอู๋” ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) เตรียมพร้อมปูพรม 11 ศูนย์ ทั่วประเทศ 19 ก.ค. นี้

วันที่: 
13 กรกฎาคม 2018

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้มีกำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

 

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/ 13 กรกฎาคม 2561