ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สมาคมแม่บ้าน ก.แรงงาน เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

วันที่: 
03 สิงหาคม 2018

             วันนี้ ( วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ) เวลา 10.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประธานฝ่ายฆราวาส ทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังขปริณายก ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น สร้างลานอเนกประสงค์ และซ่อมแซมหลังคาทางเดินจากอาคารเรียนไปยังโรงอาหารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 497,033 บาท

 

 

++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

3 สิงหาคม 2561/