ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
06 สิงหาคม 2018

             วันนี้ ( ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑/

สุวัจชัย  ชื่นฉ่ำ ภาพ/ข่าว/