ก.แรงงาน 'หารือ' แรงงานเครือข่ายข้ามชาติ จัดการแรงงานข้ามชาติ

วันที่: 
09 สิงหาคม 2018
          วันนี้ (9 ส.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือกับแรงงานเครือข่ายข้ามชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและความร่วมมือของรัฐในระดับอาเซียน ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
9 สิงหาคม 2561