สรจ.สระบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม “จังหวัดสระบุรี หนี้นอกระบบเป็นศูนย์”

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม “จังหวัดสระบุรี หนี้นอกระบบเป็นศูนย์” ณ หองประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม) โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

**************************************