ก.แรงงาน ประชุม คกก.ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่: 
10 สิงหาคม 2018

             วันนี้ ( ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเพชรรัตน สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

-----------------------------------------------

                                                                กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ 10 สิงหาคม 2561/ สุวัจชัย  ชื่นฉ่ำ ภาพ/ข่าว