ก.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่: 
10 สิงหาคม 2018

          วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ได้จัดเตรียมสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาประดิษฐาน ณ ส่วนราชการในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมโต๊ะหมู่บูชา และสมุดลงนามถวายพระพร ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑