สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ได้จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อาสาสมัครแรงงาน และพสกนิกรชาวไทยในบรูไนฯกว่า 50 คน เข้าร่วมในพิธี โดยภายหลังจาก เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีพระแม่เจ้าร่วมกับพสกนิการชาวไทยผู้เข้าร่วมพิธี และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร