ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศ ประจำปี 2019 มีผลบังคับใช้ เดือนตุลาคม 2018

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายงานการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด ประจำปี 2562 ของประเทศญี่ปุ่น ตามประกาศผ่านทางเว็บไซต์ https://pc.saiteichingin.info/ ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

ไฟล์แนบขนาด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศ ประจำปี 2019 มีผลบังคับใช้ เดือนตุลาคม 2018.pdf91.14 KB