ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ให้บริการจุดนัดนัดพบอาสาสมัครแรงงานไทย ณ เมืองมาเก๊า

  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง  โดยรองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศ เปิดให้บริการ   จุดนัดพบอาสมัครแรงงาน ณ อาคารกีฬาทับแสค เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ซึ่งมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านแรงงาน  แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา และรับสมัครอาสาสมัครแรงงานไทย ในต่างประเทศ ปี 2562  ทั้งนี้มีผู้มาขอรับบริการจำนวน  กว่า 50 คน