รมว.แรงงาน บรรยายชั่วโมงผู้บริหารในการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
05 กันยายน 2018

            วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บรรยายชั่วโมงผู้บริหาร ในการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับต้น/ระดับสูง ผู้อำนวยการระดับต้น/ระดับสูง ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓๐๐ คน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

-----------------------------------

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
5 กันยายน 2561