รมว.แรงงาน มอบรางวัลแก่เยาวชนงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

วันที่: 
06 กันยายน 2018

              วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๕ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันนี้กระทรวงแรงงาน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยเหรียญทอง ๑๕๐,๐๐๐ บาท เหรียญเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท เหรียญทองแดง ๔๐,๐๐๐ บาท เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลปลอบใจ ๑๐,๐๐๐ บาท

 

 

           สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีเยาวชนไทยสามารถคว้ามาได้ ๑๖ เหรียญทอง จากสาขา ๑๓ สาขา ได้แก่ สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาประกอบอาหาร สาขาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ทีม) สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาสีรถยนต์ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น สาขาบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (ทีม) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ทีม) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (ทีม) และสาขาก่ออิฐ เหรียญเงิน ๔ เหรียญ จากสาขาไม้เครื่องเรือน สาขาเสริมความงาม สาขากราฟิกดีไซน์ และสาขาแต่งผม เหรียญทองแดง ๓ เหรียญ จากสาขาต่อประกอบมุมไม้ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น และสาขาประกอบอาหาร
          นอกจากนี้ยังได้รับเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมอีก ๑๓ เหรียญ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสายเครือข่าย สาขาการดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ สาขากราฟิกดีไซน์ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (๒ เหรียญ) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาปูกระเบื้อง สาขาก่ออิฐ สาขาไม้เครื่องเรือน สาขาแต่งผม สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาเสริมความงาม และรางวัล Best of Nation เป็นของนางสาวฉัตรวริน คลองน้อย ผู้เข้าแข่งขันในสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้แข่งขันที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของแต่ละประเทศ มีทั้งหมด ๑๐ รางวัล
         พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ผลการแข่งขันในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี ใน ๓ ด้าน ได้แก่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาค รวมไปถึงนโยบายประเทศไทย ๔.๐
         ทั้งนี้ เยาวชนที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ จะได้รับโอกาสในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ ๔๕ ที่จะจัดขึ้นที่เมืองคาน สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

---------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
5 กันยายน 2561