ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

                เมื่อวันที่ 6 - 9 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ร่วมกับทีมแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน จัดกิจกรรมตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย และเพื่อให้คนไทยในมาเลเซียมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการให้บริการ จำนวน 3 พื้นที่  ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐยะโฮร์ และรัฐมะละกา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 167 คน

               ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 11 คน มาบริการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ตรวจสุขภาพทั่วไป การวัดความดัน การตรวจน้ำตาลในเลือด การวัดภาวะซึมเศร้า ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องอีกด้วย

 

ภาพกิจกรรม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

ภาพกิจกรรม ณ รัฐยะโฮร์


ภาพกิจกรรม ณ รัฐมะละกา