ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่: 
13 กันยายน 2018

             วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

+++++++++++++++++++++++

  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สุวัจชัย ชื่นฉ่ำ - ภาพ/

13 กันยายน 2561