ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แรงงานจังหวัดสระบุรี และ จัดหางานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

                         วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี  และ นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ผู้กู้ จำนวน 67 ราย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

 

*****************************