ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ ต้อนรับ พ.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม และคณะ

                เมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นำโดย พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศสิงคโปร์ โดยคณะมีโอกาสได้เยี่ยมผู้แทนแรงงานไทยในสิงคโปร์ ณ ตึกโกลเด้นไมล์ และยังมีการเยี่ยมคาราวะท่านเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ด้วย