รมว.แรงงาน บรรยายพิเศษหัวข้อ "การส่งเสริมการจ้างงานในผู้สูงอายุ"

วันที่: 
04 ตุลาคม 2018

          วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมการจ้างงานในผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมอาคารรับรองเกษะโกมล บ้านเกษะโกมล กรุงเทพฯ

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /

๔ ตุลาคม ๒๕๖๑