ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับชมรม ๒๐๐๐ หรรษา

วันที่: 
05 ตุลาคม 2018

          วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคณะชมรม ๒๐๐๐ หรรษา ที่มาขอเข้าเยี่ยมคารวะในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมฯ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน โดย "ชมรม ๒๐๐๐ หรรษา" ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกร่วมมือร่วมใจกันทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการประกอบกิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งเสริมความสามัคคี สร้างเสริมสุขภาพทางกายและใจในหมู่สมาชิกของชมรม ให้มีความสุข ดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑