ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน เตรียมจัดกิจกรรม "กระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐ ครั้งที่ 4"

วันที่: 
08 ตุลาคม 2018

            วันนี้ (8 ต.ค 61) เวลา 16.00 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรม "กระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐ ครั้งที่ 4" แรงงานในระบบและแรงงานอิสระ ย่านมีนบุรี ลาดกระบัง และหนองจอก กรุงเทพฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ กระทรวงแรงงาน และ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยจะนำบริการด้านแรงงาน อาทิ บริการตรวจสุขภาพ, บริการรับสมัครผู้ประกันตน ม.40 โดยสำนักงานประกันสังคม รับสมัครฝึกอบรมภาษาอังกฤษและให้บริการตัดผม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีบริการให้คำแนะนำการไปทำงาน/รับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางาน และมีกิจกรรมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ ไปให้บริการผู้ใช้แรงงาน ทั้งในและนอกระบบ ในวัน และสถานที่ดังกล่าว

 

 

-------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม ภาพและข่าว/
8 ตุลาคม 2561