ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุมการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
11 ตุลาคม 2018

            วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดเวรอำนวยการและจัดเวรกิจกรรมร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ รวมถึงจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้า ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑