ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรจ.ชัยภูมิ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

                สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมินำโดยท่านแรงงานจังหวัดชัยภูมินางสาวอิสรี  วีรกุลพิพัฒน์ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์  วุ้นซิ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯครั้งนี้