ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม คกก. อำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่: 
11 ตุลาคม 2018

          วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561ที่ เวลา 10.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ณ ห้องประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

---------------------------------------

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

11 ตุลาคม ๒๕๖๑