ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเสวนาเรื่อง "ทิศทางตลาดแรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องสะเตง วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

                วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเสวนากับ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชมภู รองผู้อำนวยการ เรื่อง "ทิศทางตลาดแรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องสะเตง วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

 

*************