ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

                วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ให้เกียรติเป็นประธานในการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเยี่ยมและมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ประเภทคนไข้ใน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงพยาบาลพิจิตร อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร โดยนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว