ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายในหลวง ร.๙

วันที่: 
12 ตุลาคม 2018

            วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

 

--------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

สมภพ ศีลบุตร ภาพ