ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท MIE Industrial Sdn Bhd

                เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปเข้าพบตัวแทนบริษัท MIE Industrial Sdn Bhd เพื่อหารือเกี่ยวกับการจ้างงานและปัญหาในการจ้างงานแรงงานไทย ที่เมืองเปอเงอรัง รัฐยะโฮร์ ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้พาแรงงานไทยบางส่วนเข้าร่วมการหารือด้วย

 

              จากการหารือ คนงานไทยได้แจ้งสภาพปัญหาที่พบในระหว่างการทำงานและการอาศัยอยู่ในแคมป์พักคนงาน โดยมีตัวแทนนายจ้างช่วยชี้แจงในประเด็นปัญหาต่างๆ ในการนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ให้โอวาทและความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในประเทศมาเลเซียให้คนงานไทยด้วย