รมว.แรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันที่: 
02 พฤศจิกายน 2018

           วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารทุกหน่วยงานให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ  ศีลบุตร - ภาพ/ 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑