ก.แรงงาน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/61

วันที่: 
02 พฤศจิกายน 2018

           วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/61 โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เลขาธิการพระราชวัง ประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และประธานกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/61 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจาก ส่วนงานบริหาร อำนวยการ ส่วนวิชาการ ระดับกลางและระดับสูง จากหน่วยงานราชการต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 สัปดาห์ สำหรับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 จะแบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรทั่วไป ใช้เวลา 7 วัน 2.หลักสูตรประจำ ใช้เวลา 6 สัปดาห์ 3. หลักสูตรพิเศษใช้เวลา 3 เดือน 

 

 

---------------------------------------

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

2 พฤศจิกายน ๒๕๖๑